Wynajem

Brak aktualnych postępowań.

Dotyczy pierwszego pisemnego przetargu na najem lokalu biurowego nr 0-228 zlokalizowanego w części komercyjnej Stadionu Arena Lublin przy ul. Stadionowej 1 w Lublinie.

Zarząd MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że pierwszy pisemny przetarg na najem lokalu biurowego nr 0-228 zlokalizowanego w części komercyjnej Stadionu Arena Lublin przy ul. Stadionowej 1 w Lublinie ogłoszony dnia 17 marca 2021 r. został rozstrzygnięty w dniu 31 marca 2021r. wynikiem negatywnym.

 W przetargu nie wpłynęła żadna oferta.