Rekrutacja

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o. jest największym w regionie podmiotem oferującym usługi sportowe i rekreacyjne. Rocznie korzysta z nich kilkaset tysięcy klientów. Ośrodek zarządza największymi i najnowocześniejszymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi w tej części Polski: Aqua Lublin, Stadion Arena Lublin, Centrum Sportowo-Rekreacyjne Łabędzia, Stadion Lekkoatletyczny, Icemania.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko:

Dwa etaty: Stadion Miejski i Obiekty Zalew

Do najważniejszych zadań zatrudnionej osoby będzie należało:

 • wykonywanie przeglądów urządzeń elektrycznych zgodnie z harmonogramem przeglądów,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i ciągłości utrzymania ruchu powierzonych urządzeń elektrycznych i technologicznych,
 • identyfikowanie i usuwanie awarii instalacji elektrycznych,
 • utrzymanie sprawności technicznej maszyn i urządzeń pod względem elektrycznym,
 • kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń,
 • prowadzenie ewidencji usterek, napraw i serwisów,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjno – ruchowej,
 • nadzorowanie prac wykonywanych przez firmy serwisowe,
 • wykonywanie prac związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • w sezonie zimowym udział w odśnieżaniu obiektów i likwidacji śliskości.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • wiedza z zakresu automatyki oraz umiejętność wykonywania pomiarów elektrycznych – mile widziane,
 • świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń (grupa 1),
 • umiejętność współpracy i dobrej organizacji pracy,
 • odpowiedzialność, sumienność, samodzielność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność (gotowość do pracy na zmiany, w weekendy i święta oraz w godzinach nocnych).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę na cały etat,
 • pakiet świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres:

rekrutacja@mosir.lublin.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Oferty bez klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Do najważniejszych zadań zatrudnionej osoby będzie należało:

 • wykonywanie czynności związanych z eksploatacją i konserwacją urządzeń, sieci i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i elektrycznych
 • obsługa i konserwacja systemów uzdatniania wody w basenach kąpielowych,
 • obsługa, czyszczenie i konserwacja elementów wyposażenia obiektu (baseny kąpielowe, sauny, sprzęt sportowy, itp.),
 • wykonywanie drobnych napraw sprzętów i elementów wyposażenia obiektów,

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe techniczne w kierunku mechanika urządzeń chłodniczych,
 • doświadczenie minimum 2 lata w pracy na stanowisku mechanika urządzeń chłodniczych,
 • wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie eksploatacji urządzeń, aparatów i sieci chłodniczych, klimatyzacyjnych i elektrycznych
 • umiejętność współpracy i dobrej organizacji pracy,
 • odpowiedzialność, sumienność, samodzielność,
 • dyspozycyjność (gotowość do pracy na zmiany, w weekendy i święta oraz w godzinach nocnych).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę na cały etat,
 • pakiet świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres:

 rekrutacja@mosir.lublin.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Oferty bez klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Do najważniejszych zadań zatrudnionej osoby będzie należało:
• gromadzenie danych w zakresie potrzeb zakupowych i ich analiza,
• przyjmowanie zapotrzebowań na zakupy z komórek organizacyjnych Spółki, tworzenie dokumentacji do realizacji zamówień,
• tworzenie planów zakupowych dla dostaw materiałów, produktów i urządzeń, usług eksploatacyjnych tj. serwis wentylacji i klimatyzacji, przeglądy p.poż. hydrantów i gaśnic, przeglądy instalacji SAP/SSP, instalacji DSO, instalacji CCTV, instalacji tryskaczowej, przeglądy kominiarskie, przeglądy drogowe, czyszczenie separatorów i zbiorników oraz inne przeglądy techniczne,
• udział w pracach komisji przetargowych i zespołów powołanych w celu realizacji zamówień,
• utrzymywanie ciągłości umów kluczowych zamówień,
• kontrola prowadzonych rejestrów pod względem wykorzystania kwot umownych,
• opisywanie dokumentów zakupu,
• tworzenie dokumentów OT i rejestracja w ewidencji.

Wymagania:
• wykształcenie minimum średnie techniczne,wyższe techniczne – będzie dodatkowym atutem,
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• znajomość zagadnień z logistyki,
• znajomość przepisów PZP,
• znajomość zasad tworzenia umów zakupowych,
• umiejętność współpracy i dobrej organizacji pracy,
• umiejętność opracowywania planów zakupowych,
• umiejętność prowadzenia negocjacji,
• odpowiedzialność, sumienność, samodzielność,
• mile widziana znajomość oprogramowania do kosztorysowania.

Oferujemy:
• zatrudnienie w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
• umowę o pracę na cały etat,
• pakiet świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres:
rekrutacja@mosir.lublin.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Oferty bez klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.