Władze spółki

Marek Spuz vel Szpos - Prezes Zarządu
Krzysztof Komorski - Wiceprezes Zarządu

 

Skład osobowy Rady Nadzorczej:

  1.     Arkadiusz Nahuluk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2.     Agnieszka Szumlak- Szewczyk- Członek Rady Nadzorczej
  3.     Marek Kołodziejczyk – Członek Rady Nadzorczej
  4.     Mariusz Gwozda- Członek Rady Nadzorczej
  5.     Artur Paździor –  Członek Rady Nadzorczej.