Best Auto Arena

Stadion miejski, znany jako „Z5„, a od niedawna noszący nazwę nadaną przez sponsora tytularnego Best Auto Arena, to stadion piłkarsko-żużlowy zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu lekkoatletycznego w Lublinie. W przeszłości odbywały się na nim mecze piłkarskie Motoru Lublin a obecnie jest sercem lubelskiego sportu żużlowego, na którym odbywają się mecze PGE Ekstraligi.
Obiekt składa się z toru żużlowego o długości 370 metrów oraz boiska piłkarskiego o wymiarach 100m x 60m. Posiada ponad 8 tys. miejsc siedzących, rozmieszczonych w 14 sektorach.

Parking znajdujący się bezpośrednio przy stadionie jest wyłączony z użytku podczas meczów. Dla kibiców dostępne jest około 50 miejsc parkingowych dostępnych przy stacji paliw Orlen oraz parking przy H2O i Aqua Lublin.

„Klauzula informacyjna RODO, której administratorem danych jest Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy”

 

Obowiązek informacyjny – monitoring wizyjny

 1. Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku utrwalonego w związku z monitoringiem wizyjnym stadionu pn. Stadion MOSiR Bystrzyca, znajdującego się w Lublinie – Aleje Zygmuntowskie 5 (dalej jako „Obiekt”) przetwarzane będą przez spółkę Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz, dalej określaną jako „Administrator”.   
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
 3. w celu zapewnienia bezpieczeństwa organizowanych na Obiekcie rozgrywek – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzw. uzasadniony interes prawny Administratora;
 4. w celu weryfikacji prawidłowości przygotowania toru do zawodów i treningów, prawidłowości przeprowadzenia zawodów i treningów, jak również w celach archiwalnych i szkoleniowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzw. uzasadniony interes prawny Administratora;
 5. w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa organizowanych na Obiekcie rozgrywek na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez Administratora, jeśli jest to niezbędne dla ww. celów. Państwa dane mogą być również udostępnianie innym podmiotom jako odrębnym administratorom, w tym klubom sportowym oraz podmiotom zarządzającym Obiektem, jak również podmiotom upoważnionym z mocy przepisów prawa, jeśli przetwarzanie Państwa danych przez te podmioty jest niezbędne do realizacji ww. celów;
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane są co do zasady przez okres 2 tygodni od dnia dokonania zapisu monitoringu, ale mogą być przechowywane przez okres do 2 lat w przypadku utrwalenia monitoringu z przygotowania treningu albo do czasu realizacji ww. celów szkoleniowych i archiwalnych, w przypadku nagrań meczów i treningów wykorzystywanych dla celów szkoleniowych i archiwalnych. W niektórych przypadkach, dane mogą być przechowywane do momentu ustania obowiązków prawnych administratorów związanych z koniecznością udostępniania Państwa danych, ewentualnie – jeśli wyrazili Państwo zgodę – do chwili cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych; 
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji ww. celów; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji łączących Państwa z administratorami umów i realizacji ww. celów przetwarzania, w tym np. brak możliwości skontaktowania się z Państwem;
 11. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem office@ekstraliga.pllub korespondencyjnie na adres Administratora (ul. Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz) z dopiskiem „dane osobowe”.
 
 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.