Płyta

Płyta stadionu składa się z 400-metrowej bieżni podzielonej na 8 torów o nawierzchni syntetycznej typu “fullpur”. Na obiekcie znajduje się dodatkowo: dwukierunkowa skocznia do skoku w dal i trójskoku o nawierzchni syntetycznej, dwie rzutnie do rzutu oszczepem, dwie skocznie do skoku wzwyż, dwie skocznie do skoku o tyczce, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem oraz dwie rzutnie do pchnięcia kulą.
Obiekt wyposażony jest w pełną infrastrukturę i sprzęt niezbędny do organizacji zawodów.

Z płytą stadionu połączona jest także strefa do rozgrzewki, a pod zadaszonymi trybunami, znajduje się kompletne zaplecze szatniowe i techniczne. Na pierwszej kondygnacji obiektu znajdują się szatnie zawodników, sanitariaty, pokój badań antydopingowych, szatnie sędziów, pokoje klubowe, pomieszczenia odnowy biologicznej, pokój pierwszej pomocy, biuro zawodów i pomieszczenia gospodarcze. Druga kondygnacja to 3 przeszklone pomieszczenia zlokalizowane nad trybunami przeznaczone dla m.in. dla spikera, dziennikarzy, czy sędziów. Można w nich zorganizować również biura zawodów.